Preskočiť
Rybárske potreby Tornado, s.r.o.Rybárske potreby Tornado, s.r.o.

Medzinárodné majstrovstvá Slovenskej republiky LRU prívlač juniorov v kategórii U15, U20, U25 31.05.2024 – 02.06.2024 Svit - rieka Poprad

Ahojte, šikovné deti, mládež a ostrieľaní rybári a rybárky do 25 rokov v článku zverejňujeme propozície k Medzinárodným majstrovstvám Slovenskej republiky LRU prívlač v kategórii do 15, 20 a 25 rokov. Tento rok sa budú konať na rieke Poprad vo Svite a budeme radi, ak sa Vás zúčastní čo najviac zo všetkých kútov Slovenska a samozrejme radi privítame aj súťažiacich z iných štátov. Pripájame pár fotiek z minulého roku z rieky Revúca.

Slovenský zväz športového rybolovu
Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina
MO SRZ Svit

Propozície
LRU-Prívlač

Medzinárodné majstrovstvá
Slovenskej republiky juniorov
v kategórii U15, U20, U25

31.05.2024 – 02.06.2024
Svit - rieka Poprad


Podľa plánu športovej činnosti na rok 2024 Slovenský zväz športového rybolovu v
spolupráci so SRZ Rada Žilina a MO SRZ Svit usporiada Medzinárodné majstrovstvá SR juniorov a kadetov LRU prívlač.

Účastníci pretekov:
 kategória U15 – rok narodenia 2009 a mladší
 kategória U20 – rok narodenia 2004 až 2008
 kategória U25 – rok narodenia 1999 až 2003
Súťažiaci sú povinní prihlásiť sa najneskôr do 17.5.2024.
Vyplnené prihlášky zasielajte prosím mailom na: oruj666@gmail.com.
Prihlášku nájdete na poslednej strane týchto propozícií.
Termín konania: 31.5.2024 – 02.6.2024
Miesto konania: Rieka Poprad č.9, revír č. 4-2020-4-1
Rieka Poprad č.10, revír č.4-2021-4-1

Organizačný štáb:
Riaditeľ pretekov: Vlastimil Těšický
Garant rady SRZ: Juraj Václavík
Hlavný rozhodca: Pavol Kubiš
Sektoroví rozhodcovia: Pavol Kadlec, Martina Lichá
Technický vedúci: Lukáš Hollý
Bodovacia komisia: Pavol Kubiš, Lukáš Hollý, Juraj Václavík
Zdravotnícke zabezpečenie: na tel. 112


Technické pokyny:
 Športové rybárske preteky sú usporiadané podľa zákona 216/2018 Z. z. § 20 a
vykonávacej vyhlášky 381/2018 § 15.
 Preteká sa podľa Predpisov SZŠR, platných súťažných pravidiel pre LRU Prívlač
a aktuálnych modifikácií pre rok 2024.
 V kategórii U15 musí byť s pretekárom prítomná zodpovedná osoba v zmysle zákona.
Špeciálne pokyny k týmto pretekom:
 Preteká sa obdobným systémom ako na MS v LRU Prívlač.
 Chytajúci pretekár nesmie prijímať počas žiadnej časti jednotlivých kôl akúkoľvek
verbálnu ani fyzickú pomoc.
 Celkový výsledok za deň sa bude skladať zo súčtu 4 výsledkov jednotlivých častí kola, na
základe ktorých sa určí poradie za deň.
 Celkový výsledok pretekov bude stanovený na základe celkového výsledku za sobotu
a celkového výsledku za nedeľu. V prípade rovnosti rozhodne súčet všetkých výsledkov
z jednotlivých častí kôl za sobotu a nedeľu, ak zhoda pretrváva, rozhodne súčet rýb za oba
dni.
 Aby mohli byť preteky uznané musia byť odchytané min. 3 časti jednotlivého kola.
 Pri výbehu na trať nie je povolené predbiehanie. Pretekár, ktorý vychádza na trať nesmie
zastaviť až do doby, kedy si vybral svoj štand na chytanie. V takomto prípade je možné,
aby bol obídený pretekárom za ním.
 Nie je povolené, ak pretekár zastal na príslušnom štande, aby pred výstrelom danej časti
kola štand vymenil. V priebehu jednej časti kola je ale možné štand kedykoľvek zmeniť.
 Pretekár nesmie nahodiť do vedľajšieho štandu, a ani vtedy, keď je štand voľný.

 Ak ryba zaseknutá v štande pretekára ujde do vedľajšieho štandu, pretekár môže rybu
zdolať, ale podobrať ju musí v svojom štande, kde bola ryba zaseknutá. Aby mohla byť
ryba uznaná musí byť zdolaná (v podberáku) do signálu oznamujúci koniec časti kola.
 V prípade ak dvaja pretekári počas kola chcú ísť do toho istého štandu, prednosť má
pretekár vstupujúci do štandu proti vode t .j. zľava.


Bodovanie podľa pravidiel na pstruhových vodách pre r. 2024
Hodnotená ryba 1 bod
Ostatné druhy rýb: belička, ploska, čerebľa - nad 20 cm dĺžky (vrátane) - 1 bod

Pretekárska trať : popisy trate smerom proti prúdu
Sobota 01.06.2024
Sektor A1:
Začiatok trate - je cca 500 m pod mostom revíru „Chyť a pusť“, vo Svite, koniec cca. 200 m
pod mostom revíru „Chyť a pusť“. Hĺbka toku sa pohybuje medzi 0,20 m -1,2 m, štrkové
a kamenité dno.
Nástupný breh je ľavý breh.
Sektor B1:
Začiatok trate - je cca 200 m pod mostom revíru „Chyť a pusť“, koniec trate je cca. 100 m nad
mostom. Hĺbka toku sa pohybuje medzi 0,20 m -1,2m, štrkové a kamenité dno. Nástupný breh
je ľavý breh.
Sektor C1:
Začiatok trate - je cca. 100 m nad mostom revíru „Chyť a pusť“ vo Svite, koniec je pri
reštaurácii Koliba. Hĺbka toku sa pohybuje medzi 0,20 m -1,2m, štrkové a kamenité dno.
Nástupný breh je ľavý breh.
Nedeľa 02.06.2024
Sektor A2:
Začiatok trate - je pri moste pri reštaurácii Koliba vo Svite, koniec je cca 350 m nad
reštauráciou Koliba. Hĺbka toku sa pohybuje medzi 0,20 m -1,2m, štrkové a kamenité dno.
Nástupný breh je ľavý breh.
Sektor B2:
Začiatok trate - je cca. 350 m nad reštauráciou Koliba, koniec je cca 700 m nad reštauráciou
Koliba. Hĺbka toku sa pohybuje medzi 0,20 m -1,2m, štrkové a kamenité dno. Nástupný breh
je ľavý breh.
Sektor C2:
Začiatok trate - je cca 700 m nad reštauráciou Koliba, koniec je cca 1100 m nad reštauráciou
Koliba. Hĺbka toku sa pohybuje medzi 0,20 m -1,2m, štrkové a kamenité dno. Nástupný breh
je ľavý breh.
Presné vyznačenie sektorov sa bude odvíjať od aktuálneho stavu prietoku na rieke
Poprad.
POZOR - pre účastníkov MM SR juniorov bude 14 dní pred pretekom hájený celý úsek
rieky Poprad „Chyť a pusť“!!!Na revíri „Chyť a zober“ je hájený cca. 2,5 km úseku rieky Poprad od mostu resp.
Rybárskeho domu po rieke dole po diaľničný privádzač!
Výskyt rýb: všetky druhy rýb žijúcich v pstruhových revíroch
Náhradná trať: nie je určená
Brodenie: je zakázané  
Zraz účastníkov: reštaurácia Koliba vo Svite, 31.05.2024 o 19,00 hod
Časový harmonogram
Piatok 31.05.2024
19:00 – 19:15 hod. - prezentácia pretekárov a žrebovanie. Ak sa pretekár nemôže zúčastniť
prezentácie z objektívnych príčin, je povinné toto nahlásiť hlavnému rozhodcovi príp.
garantovi (najneskôr do začiatku prezentácie) a ten vykoná žrebovanie za neho.
19:15 – 20:00 hod. -  žrebovanie 1. preteku, odovzdanie bodovacích preukazov
Sobota 01.06.2024 pre kategóriu U15 (sektor A)
06:30 – 06:40 hod. - nástup súťažiacich, otvorenie súťaže
06:40 – 07:15 hod. - kontrola účasti súťažiacich
07:15 – 07:45 hod. - presun pretekárov na pretekárske úseky
07:45 – 08:00 hod. - príprava pretekárov
08:00 – 08:45 hod. - 1. pretek – 1.kolo
08:45 – 09:15 hod. - prestávka a presun pretekárov na 2. kolo.
09:15 – 10:00 hod. - 1. pretek – 2. kolo
10:00 – 10:30 hod. – prestávka a presun pretekárov na 3. kolo
10:30 – 11:15 hod. - 1. pretek – 3. kolo
11:15 – 11:45 hod. - prestávka a presun pretekárov na 4 kolo.
11:45 – 12:30 hod. - 1. pretek – 4 kolo
13:00 – obed
18:00 – 19:00 hod. – Oznámenie priebežných výsledkov, losovanie a odovzdanie bodovacích

preukazov na druhý súťažný deň.
Nedeľa 02.06.2024 pre kategórie U15 (sektor A)
06:45 – 07:00 hod. - príprava pretekárov
07:00 – 07:45 hod. - 2. pretek – 1.kolo
07:45 – 08:15 hod. - prestávka a presun pretekárov na 2. kolo.
08:15 – 09.00 hod. - 2. pretek – 2. kolo
09:00 – 09:30 hod. – prestávka a presun pretekárov na 3. kolo
09:30 – 10:15 hod. - 2. pretek – 3. kolo
10:15 – 10:45 hod. - prestávka a presun pretekárov na 4 kolo.
10:45 – 11:30 hod. - 2. pretek – 4 kolo
12:00 – obed
16:15 – Oznámenie výsledkov a vyhlásenie víťazov MM SR.
Sobota 01.06.2024 pre kategóriu U20 (sektor B)
06:30 – 06:40 hod. - nástup súťažiacich, otvorenie súťaže
06:40 – 07:15 hod. - kontrola účasti súťažiacich
07:15 – 07:45 hod. - presun pretekárov na pretekárske úseky
07:45 – 08:00 hod. - príprava pretekárov

08:00 – 08:45 hod. - 1. pretek – 1. časť 1.kola ( pretekár A loví, pretekár B rozhoduje
08:45 – 09:00 hod. - prestávka a presun pretekárov na 2. časť 1. kola
09:00 – 09:45 hod. - 1. pretek – 2. časť 1. kola ( pretekár A loví, pretekár B rozhoduje )
09:45 – 10:00 hod. – prestávka a presun pretekárov na 1. časť 2. kola,
10:00 – 10:45 hod. - 1. pretek – 1. časť 2.kola ( pretekár B loví, pretekár A rozhoduje )
10:45 – 11:00 hod. - prestávka a presun pretekárov na 2. časť 2. kola
11:00 – 11:45hod. - 1. pretek – 2. časť 2. kola ( pretekár B loví, pretekár A rozhoduje )
11:45 – 12:45 hod. - obed
12:45 – 13:15 hod. - príprava pretekárov na 1. časť 3. kola
13:15 – 14:00 hod. - 1. pretek – 1. časť 3. kola (pretekár B loví, pretekár A rozhoduje )
14:00 – 14:15 hod. - prestávka a presun pretekárov na 2. časť 3. kola
14:15 – 15:00 hod. - 1. pretek – 2. časť 3. kola (pretekár B loví, pretekár A rozhoduje)
15:00 – 15:15 hod. – prestávka a presun pretekárov na 1. časť 4. kola
15:15 – 16:00 hod. - 1. pretek – 1. časť 4. kola (pretekár A loví, pretekár B rozhoduje )
16:00 – 16:15 hod. - prestávka a presun pretekárov na 2. časť 4. kola
16:15 – 17:00 hod. - 1. pretek – 2. časť 4. kola (pretekár A loví, pretekár B rozhoduje)
18:00 – 19:00 hod. - Oznámenie priebežných výsledkov, losovanie a odovzdanie bodovacích
preukazov pre 2 súťažný deň.
Nedeľa 02.06.2024 pre kategóriu U20 (sektor B)
06:45 – 07:00 hod. - príprava pretekárov, presun pretekárov na sektor B.
07:00 – 07:45 hod. - 2. pretek – 1. časť 1.kola ( pretekár A loví, pretekár B rozhoduje )
07:45 – 08:00 hod. - prestávka a presun pretekárov na 2. časť 1. kola
08:00 – 08:45 hod. - 2. pretek – 2. časť 1. kola ( pretekár A loví, pretekár B rozhoduje )
08:45 – 09:00 hod. – prestávka a presun pretekárov na 1 časť 2 kola,
09:00 – 09:45 hod. - 2. pretek – 1. časť 2.kola ( pretekár B loví, pretekár A rozhoduje )
09:45 – 10:00 hod. - prestávka a presun pretekárov na 2. časť 2. kola
10:00 – 10:45 hod. - 2. pretek – 2. časť 2. kola ( pretekár B loví, pretekár A rozhoduje)
10:45 – 12:00 hod. – obed
12:00 – 12:45 hod. – 2. pretek – 1. časť 3.kola ( pretekár B loví, pretekár A rozhoduje)
12:45 - 13.00 hod. – prestávka a presun pretekárov na 2. časť 3. kola
13:00 – 13:45 hod. – 2. pretek – 2.časť 3. kola (pretekár B loví, pretekár A rozhoduje)
13:45 – 14:00 hod. – prestávka a presun pretekárov na 1. časť 4. kola.
14:00 – 14:45 hod. – 2. pretek - 1. čast 4. kola (pretekár A loví, pretekár B rozhoduje)
14:45 – 15:00 hod. – prestávka a presun pretekárov na 2. časť 4. kola
15:00 - 15:45 hod. - 2. pretek – 2. časť 4. kola ( pretekár A loví, pretekár B rozhoduje)
16:15 hod. - Oznámenie výsledkov a vyhlásenie víťazov MM SR.
Sobota 01.06.2024 pre kategóriu pre U25 (sektor C)
06:30 – 06:40 hod. - nástup súťažiacich, otvorenie súťaže
06:40 – 07:15 hod. - kontrola účasti súťažiacich
07:15 – 07:45 hod. - presun pretekárov na pretekárske úseky
07:45 – 08:00 hod. - príprava pretekárov
08:00 – 08:45 hod. - 1. pretek – 1. časť 1.kola ( pretekár A loví, pretekár B rozhoduje
08:45 – 09:00 hod. - prestávka a presun pretekárov na 2. časť 1. kola
09:00 – 09:45 hod. - 1. pretek – 2. časť 1. kola ( pretekár A loví, pretekár B rozhoduje )
09:45 – 10:00 hod. – prestávka a presun pretekárov na 1. časť 2. kola,
10:00 – 10:45 hod. - 1. pretek – 1. časť 2.kola ( pretekár B loví, pretekár A rozhoduje )
10:45 – 11:00 hod. - prestávka a presun pretekárov na 2. časť 2. kola
11:00 – 11:45 hod. - 1. pretek – 2. časť 2. kola ( pretekár B loví, pretekár A rozhoduje )
11:45 – 12:45 hod. - obed
12:45 – 13:15 hod. - príprava pretekárov na 1. časť 3. kola

13:15 – 14:00 hod. - 1. pretek – 1. časť 3. kola (pretekár B loví, pretekár A rozhoduje )
14:00 – 14:15 hod. - prestávka a presun pretekárov na 2. časť 3. kola
14:15 – 15:00 hod. - 1. pretek – 2. časť 3. kola (pretekár B loví, pretekár A rozhoduje)
15:00 – 15:15hod. – prestávka a presun pretekárov na 1. časť 4. kola
15:15 – 16:00 hod. - 1. pretek – 1. časť 4. kola (pretekár A loví, pretekár B rozhoduje )
16:00 – 16:15hod. - prestávka a presun pretekárov na 2. časť 4. kola
16:15 – 17:00 hod. - 1. pretek – 2. časť 4. kola (pretekár A loví, pretekár B rozhoduje)
18:00 – 19:00 hod. - Oznámenie priebežných výsledkov, losovanie a odovzdanie bodovacích
preukazov pre 2 súťažný deň.
Nedeľa 02.06.2024 pre kategóriu U25 (sektor C)
06:45 – 07:00 hod. - príprava pretekárov, presun pretekárov na sektor B.
07:00 – 07:45 hod. - 2. pretek – 1. časť 1.kola ( pretekár A loví, pretekár B rozhoduje )
07:45 – 08:00 hod. - prestávka a presun pretekárov na 2. časť 1. kola
08:00 – 08:45 hod. - 2. pretek – 2. časť 1. kola ( pretekár A loví, pretekár B rozhoduje )
08:45 – 09:00 hod. – prestávka a presun pretekárov na 1 časť 2 kola,
09:00 – 09:45 hod. - 2. pretek – 1. časť 2.kola ( pretekár B loví, pretekár A rozhoduje )
09:45 – 10:00 hod. - prestávka a presun pretekárov na 2. časť 2. kola
10:00 – 10:45 hod. - 2. pretek – 2. časť 2. kola ( pretekár B loví, pretekár A rozhoduje)
10:45 – 12:00 hod. – obed
12:00 – 12:45 hod. – 2. pretek – 1. časť 3.kola ( pretekár B loví, pretekár A rozhoduje)
12:45 - 13.00 hod. – prestávka a presun pretekárov na 2. časť 3. kola
13:00 – 13:45 hod. – 2. pretek – 2.časť 3. kola (pretekár B loví, pretekár A rozhoduje)
13:45 – 14:00 hod. – prestávka a presun pretekárov na 1. časť 4. kola.
14:00 – 14:45 hod. – 2. pretek - 1. čast 4. kola (pretekár A loví, pretekár B rozhoduje)
14:45 – 15:00 hod. – prestávka a presun pretekárov na 2. časť 4. kola
15:00 - 15:45 hod. - 2. pretek – 2. časť 4. kola ( pretekár A loví, pretekár B rozhoduje)
16:15 hod. - Oznámenie výsledkov a vyhlásenie víťazov MM SR.


Záverečné ustanovenia :
 Všetci pretekári (okrem zahraničných účastníkov) musia mať platné registračné
preukazy športovca SZŠR, preukazy člena SRZ a povolenie na rybolov.
 V prípade, že prihlásený pretekár nie je registrovaný pretekár LRU PR bude potrebné
na mieste vypísať formulár s potrebnými údajmi pre registráciu. Účasť je podmienená
vyplnením kompletných potrebných údajov pre registráciu pretekára.
 Preteká sa za každého počasia. V prípade búrky sa preteky prerušia. Ak dôjde k
prerušeniu po polovici vyhradeného času lovu, preteky budú ukončené a vyhodnotené.
 Každý pretekár preteká na vlastnú zodpovednosť a riziko.
 Každý pretekár do 15 rokov sa zúčastňuje pretekov za prítomnosti sprevádzajúcej
dospelej osoby, ktorá nesie plnú zodpovednosť za konanie pretekára počas pretekov.
 Všetci účastníci pretekov sú povinní dodržiavať antidopingové predpisy SZŠR.
 Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu časového harmonogramu a pretekárskej
trate. V prípade kalamitnej vody preteky preložiť. Poloha a veľkosť jednotlivých
sektorov sa môže meniť v závislosti od prihláseného počtu pretekárov a aktuálnemu
stavu vodných tokov.
Ubytovanie: Penzión Koliba, ul. Štefánikova 321/32, Svit
ubytovanie je potrebné nahlásiť jednotlivo na tel. 0905 499 175, recepcia 052 7755 960
Strava: zabezpečené v penzióne Koliba

Informácie o pretekoch: v prípade akýchkoľvek ďalších otázok prosím kontaktujte:
 Juraj Václavík +421 903 861 220 oruj666@gmail.com
 Lukáš Hollý +421 907 635 223
Na zabezpečenie týchto pretekov bol použitý príspevok uznanému športu z Ministerstva
cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky.
Propozície kontroloval predseda ŠO LRU- prívlač.
MO SRZ Svit Vám želá veľa úspechov pri pretekoch.
Petrov zdar!

Prihláška na MMSR juniorov LRU PR 2024

Prihlasujem sa do kategórie: ......................................................................
Meno a priezvisko: ......................................................................
*Číslo registračného preukazu športovca: ......................................................................
Dátum narodenia: ......................................................................
Adresa: ......................................................................
Člen OZ SRZ: ......................................................................
Tel. kontakt: ......................................................................
e-mail: ......................................................................
Týmto sa záväzne prihlasujem na Medzinárodné majstrovstvá Slovenskej republiky juniorov
v LRU prívlač 2024 a prehlasujem, že konám na vlastnú zodpovednosť. Zároveň súhlasím
s poskytnutím osobných údajov pre potreby pretekov.
Podpis : .......................................................................

V prípade pretekárov, ktorí nie sú starší ako 18 rokov, podpisuje prihlášku zákonný zástupca:

Meno a priezvisko: .......................................................................
Podpis: ........................................................................

*Pretekári, ktorí ešte neboli zaregistrovaní do registračného systému a nemajú vystavený
registračný preukaz pretekára SZŠR zašlú spolu s prihláškou vyplnenú „Žiadosť o registráciu
fyzickej osoby“ alebo „Žiadosť o registráciu fyzickej osoby – jednotlivca do 18 r.“.
Na základe žiadosti im bude vystavený a zaslaný registračný preukaz športovca SZŠR.
Žiadosť o registráciu sa dá stiahnuť na stránke SZŠR: https://www.szsr.sk/tlaciva-na-
stiahnutie/

Košík 0

Váš košík je momentálne prázdny.

Začnite nakupovať