Preskočiť
Rybárske potreby Tornado, s.r.o.Rybárske potreby Tornado, s.r.o.

1. dvojkolo Liga juniorov a kadetov LRU prívlač - propozície

Slovenský zväz športového rybolovu, Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina a MsO SRZ Piešťany spolu organizujú Ligu juniorov a kadetov v LRU prívlač v termíne 29.06.2024 - 30.06.2024 na rieke Váh č. 6 v Piešťanoch.
Netreba sa báť prihlásiť seba, alebo Vaše deti. Preteká sa v troch vekových kategóriach U15 do 15 rokov, U20 do 20 rokov a U25 do 25 rokov. Ide o skúsenosti, ktoré získate. Najmladším súťažiacim môžu v prípade potreby pomôcť rodičia. Samozrejme sa chytá na háčiky bez protihrotov, alebo so zatlačeným protihrotom.
Na preteky je nutné sa prihlásiť do 19.6.2024.
Propozície
LRU – Prívlač
Liga juniorov
v kategórii U15, U20, U25
1. dvojkolo
29.06.2024 - 30.06.2024
Piešťany – Váh č. 6
Podľa plánu športovej činnosti na rok 2024 Slovenský zväz športového rybolovu v
spolupráci so SRZ Rada Žilina a MsO SRZ Piešťany usporiada 1.dvojkolo ligy juniorov LRU
prívlač.
Účastníci pretekov:
 kategória U15 – rok narodenia 2009 a mladší
 kategória U20 – rok narodenia 2004 až 2008
 kategória U25 – rok narodenia 1999 až 2003
Súťažiaci sú povinní prihlásiť sa najneskôr do 19.6.2024.
Vyplnené prihlášky zasielajte prosím mailom Jurajovi Václavíkovi na: oruj666@gmail.com
Prihlášku nájdete na poslednej strane tohto dokumentu.
Termín konania: 29.06.2024 - 30.06.2024
Miesto konania: Rieka Váh č. 6, revír 2-4410-1-1
Organizačný štáb:
Riaditeľ pretekov: Pavol Predný
Garant rady SRZ: Daniel Hrk
Hlavný rozhodca: Juraj Václavík
Technický vedúci: Lukáš Hollý
Bodovacia komisia: Juraj Václavík, Patrik Predný, Filip Mihalda
Zdravotnícke zabezpečenie: na tel. 112
Technické pokyny:
 Preteká sa podľa Predpisov SZŠR, platných súťažných pravidiel pre LRU – Prívlač a aktuálnych modifikácií. (nesmie byť perie, ikry, bez protihrotu v skratke)
 Športové rybárske preteky sú usporiadané podľa zákona 216/2018 Z.z. § 20 a vykonávacej vyhlášky 381/2018 § 15.
 V kategórii U15 musí byť s pretekárom prítomná zodpovedná osoba v zmysle zákona.
Do 15. rokov povinný dozor dospelej osoby!!!
Bodovanie ako na kaprových vodách: pri ulovení hodnotených rýb:
do 11,9 cm 0,1 bodu 40-44,9 cm 4,0 + 1 bod
12-14,9 cm 1,0 bodu 45-49,9 cm 4,5 + 1 bod
15-19,9 cm 1,5 bodu 50-54,9 cm 5,0 + 1 bod
20-24,9 cm 2,0 + 0,5 bodu 55-59,9 cm 5,5 + 1 bod
25-29,9 cm 2,5 + 0,5 bodu 60-64,9 cm 6,0 + 1 bod
30-34,9 cm 3,0 + 1 bod 65-69,9 cm 6,5 + 1 bod
35-39,9 cm 3,5 + 1 bod analogicky pokračovať ďalej.
Všetky ryby nad 0,1 b. musia byť merané v korýtku!
Ostatné druhy rýb: belička, ploska, čerebľa - nad 20 cm dĺžky (vrátane) - 1 bod
Pretekárska trať: Rieka Váh č. 6 – bude vysvetlená pri prezentácií. Organizátor si
vyhradzuje právo zmeniť trať a časový harmonogram podľa aktuálnej situácie.
Brodenie: je povolené v kategórií U20 a U25
Výskyt rýb: všetky druhy nížinných rýb: kapor, mrena, nosáľ, jalec, plotica, pleskáč.....
Zraz účastníkov: stretnutie pretekárov VN Čerenec, Vrbové
Časový harmonogram:
Sobota 29.6.2024
17:00 – 17:15 hod. - prezentácia pretekárov a žrebovanie..
17:15 – 18:00 hod. - žrebovanie preteku, odovzdanie bodovacích preukazov Ak sa pretekár
nemôže zúčastniť prezentácie z objektívnych príčin, je povinný toto nahlásiť hlavnému
rozhodcovi, príp. garantovi a ten vykoná žrebovanie za neho.
Nedeľa 30.6.2024
Kategória U15
08:00 – 09:00 hod. - presun pretekárov na pretekárske úseky
09:00 – 09:15 hod. - príprava pretekárov
09:15 – 10:15 hod. - pretek – 1.kolo
10:15 – 10:30 hod. - prestávka a presun pretekárov na 2. kolo.
10:30 – 11:30 hod. - pretek – 2. kolo
12:30 – Oznámenie výsledkov
Kategória U20 a U25
08:00 – 09:00 hod. - presun pretekárov na pretekárske úseky
09:00 – 09:15 hod. - príprava pretekárov
09:15 – 10:15 hod. - pretek – 1.kolo
10:15 – 10:30 hod. - prestávka a presun pretekárov na 2. kolo.
10:30 – 11:30 hod. - pretek – 2. kolo
12:30 – Oznámenie výsledkov
Záverečného ceremoniálu sa musia zúčastniť všetci súťažiaci!
Záverečné ustanovenia:
 Všetci pretekári musia mať platné registračné preukazy športovca SZŠR (link nájdete v závere, treba vypísať a doniesť na preteky) preukazy člena SRZ a povolenie na rybolov.
 V prípade, že prihlásený pretekár nie je registrovaný pretekár LRU-PR bude potrebné na
mieste vypísať formulár s potrebnými údajmi pre registráciu. Účasť je podmienená
vyplnením kompletných potrebných údajov pre registráciu pretekára.
 Preteká sa za každého počasia. V prípade búrky sa preteky prerušia. Ak dôjde k prerušeniu po polovici vyhradeného času lovu, preteky budú ukončené a vyhodnotené.
 Každý pretekár preteká na vlastnú zodpovednosť a riziko.
 Každý pretekár do 15 rokov sa zúčastňuje pretekov za prítomnosti sprevádzajúcej dospelej
osoby, ktorá nesie plnú zodpovednosť za konanie pretekára počas pretekov.
 Všetci účastníci pretekov sú povinní dodržiavať antidopingové predpisy SZŠR
- Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu časového harmonogramu a v prípade
kalamitnej vody preteky preložiť. Poloha a veľkosť jednotlivých sektorov sa môže meniť v závislosti od prihláseného počtu pretekárov a aktuálnemu stavu vodných tokov
Informácie o pretekoch: v prípade akýchkoľvek ďalších otázok prosím kontaktujte:
 Juraj Václavík +421 903 861 220 oruj666@gmail.com
 Lukáš Hollý +421 907 635 223
Na zabezpečenie týchto pretekov bol použitý príspevok uznanému športu z Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky.
Propozície kontroloval predseda ŠO LRU- prívlač.
Petrov zdar!
Slovenský zväz športového rybolovu
Prihláška do Ligy juniorov LRU prívlač 2024
Prihlasujem sa do kategórie: U 15 U20 U25 /vyberte zakrúžkovaním/.
Meno a priezvisko: ......................................................................
*Číslo registračného preukazu športovca: ......................................................................
Dátum narodenia: ......................................................................
Adresa: ......................................................................
Člen OZ SRZ: ......................................................................
Tel. kontakt: ......................................................................
e-mail: ......................................................................
Týmto sa záväzne prihlasujem do Ligy juniorov v LRU prívlač 2024.
Podpis : .......................................................................
Prihlášku do kategórie U15 a U20 (u pretekárov, ktorí nie sú starší ako 18 rokov) musí
podpísať zákonný zástupca, resp. poverený tréner alebo športový vedúci pretekára starší ako
18 rokov.
Meno a priezvisko zákonného zástupcu: ..............................................................
Tel. číslo: ..............................................................
E-mail: ..............................................................
Podpis: ...............................................................
*Pretekári, ktorí ešte neboli zaregistrovaní do registračného systému SZŠR a nemajú vystavený registračný preukaz pretekára SZŠR zašlú spolu s prihláškou vyplnenú „Žiadosť o registráciu fyzickej osoby“ alebo „Žiadosť o registráciu fyzickej osoby – jednotlivca do 18r.“.
Na základe žiadosti im bude vystavený a zaslaný registračný preukaz športovca SZŠR.
„Žiadosť o registráciu fyzickej osoby – jednotlivca“, a aj „Žiadosť o registráciu fyzickej osoby – jednotlivca do 18 rokov“ sa dá stiahnuť na stránke SZŠR:
Košík 0

Váš košík je momentálne prázdny.

Začnite nakupovať